HR Excellence in research

Model systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym

Pracowania Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE
PAN oraz przedsiębiorstwo myIT sp. z o.o. realizują projekt,
dofinasowany ze środków Unii Europejskiej, pod nazwą: „Model systemu
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym”. Wsparcia
udzieliła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji modelu narzędzia
wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach energetycznych,
realizowane w warunkach nadmiaru informacji. Będzie to ekspercki system
zarządzania wykorzystujący sztuczną inteligencję, oparty na
zintegrowanym oprogramowaniu wspomagającym podejmowanie decyzji w
sytuacjach krytycznych, w warunkach deficytu czasu. Oprogramowanie typu
eksperckiego, z silnikiem reguł, zapewnia efektywne przetwarzania
informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją.

Zadania projektu obejmują: analizę ryzyka w przedsiębiorstwie
energetycznym, opracowanie metodyki oceny ryzyka, zaprojektowanie modelu
zarządzania ryzykiem, koncepcję bazy oraz koncepcję aplikacji do
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym.
Pracowania Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE
PAN wnosi wiedzę i wieloletnie doświadczenia w branży energetycznej a
przedsiębiorstwo myIT swoje doświadczenia w zakresie budowy i wdrażania
systemów zarządzania ryzykiem.
Docelowymi odbiorcami rezultatów projektu będą średniej i małe
przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną i/lub ciepło.

Całkowita wartość projektu to 73 828,29 zł, w czym dofinansowanie UE
wynosi 51 019,55 zł. Projekt jest realizowany w okresie do 01.06.2018 do
30.11.2018 r.