HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Konferencje

Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w  dniach 02-03.07.2019 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych. Nawiązują do tego planowane sesje tematyczne:

Dzień 1 – Racjonalne wykorzystanie surowców, w tym krytycznych

Dzień 2 – Gospodarka obiegowa – metody i dobre praktyki

 

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

 

Strona internetowa konferencji: http://konferencja-pan.pl/

Informacja o konferencji w wersji polskiej i angielskiej:

 Konferencja_ulotka_2019

 Conference_ulotka_2019

Miejsce: Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA
Dosłońce 56, 32-222 Racławice

Pracownia:Pracownia Badań Strategicznych