HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Magdalena Wdowin

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska
Numer pokoju: 421

Tytuł naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor instytutu
Funkcja: Kierownik

Telefon: (+48)12 617-16-57
E-mail: wdowin@min-pan.krakow.pl

Wdowin Magdalena