HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Magdalena Tyszer

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
Numer pokoju: 110

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48 12) 617-16-23
E-mail: mtyszer@min-pan.krakow.pl

Tyszer Magdalena