HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Dominika Szołdrowska

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Surowców Biogenicznych
Numer pokoju: 401

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48 12) 617-16-53
E-mail: szoldrowska@min-pan.krakow.pl

Szołdrowska Dominika