HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Barbara Sudoł

Dział: Wydawnictwo
Numer pokoju: 223

Stanowisko: specjalista

Telefon: (+48 12) 617-16-47
E-mail: barbaras@min-pan.krakow.pl

Sudoł Barbara