HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Katarzyna Stala-Szlugaj

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego
Numer pokoju: 415

Tytuł naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor instytutu

Telefon: (+48 12) 632-27-48/615
E-mail: kszlugaj@min-pan.krakow.pl

Stala-Szlugaj Katarzyna