HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Emilia Rydzewska

Dział: Wydawnictwo
Numer pokoju: 221

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: samodzielny referent
Funkcja: Kierownik Wydawnictwa

Telefon: (+48 12) 617-16-43
E-mail: emiliar@min-pan.krakow.pl

Rydzewska Emilia