HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Joanna Pszonka

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska
Numer pokoju: 225

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48 12) 617-16-81
E-mail: jpszonka@min-pan.krakow.pl

Pszonka Joanna