HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Agnieszka Nowaczek

Zakład: Zakład Polityki i Badań Strategicznych
Pracownia: Pracownia Badań Strategicznych
Numer pokoju: 116

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-11
E-mail: anowaczek@min-pan.krakow.pl

Nowaczek Agnieszka