HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Maciej Miecznik

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
Numer pokoju: 109

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48 12) 632-67-17/624
E-mail: miecznik@min-pan.krakow.pl

Miecznik Maciej