HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Paulina Marcinek

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Surowców Biogenicznych
Numer pokoju: 404

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-35
E-mail: marcinek@min-pan.krakow.pl

Marcinek Paulina