HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Magdalena Majka

Dział: Administracja
Numer pokoju: 401

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: specjalista

Telefon: (+48 12) 617-16-05
E-mail: mlach@min-pan.krakow.pl

Majka Magdalena