HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Krzysztof Krawiec

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska
Numer pokoju: 106

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48)12 617-16-26
E-mail: kris@min-pan.krakow.pl

Krawiec Krzysztof