HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Renata Koneczna

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska
Numer pokoju: 425

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48)12 617-16-14
E-mail: rkoneczna@min-pan.krakow.pl

Koneczna Renata