HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Renata Koneczna

Zakład: Zakład Polityki i Badań Strategicznych
Pracownia: Pracownia Badań Strategicznych
Numer pokoju: 117a

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-51
E-mail: rkoneczna@min-pan.krakow.pl

Koneczna Renata