HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Emil Hanc

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geochemii Stosowanej i Inżynierii Środowiska
Numer pokoju: 425

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48)12 617-16-14
E-mail: emilhanc@min-pan.krakow.pl

Hanc Emil