HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Maria Grala

Dział: Administracja
Numer pokoju: 208

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: dokumentalista

Telefon: (+48 12) 617-16-25
E-mail: marysia@min-pan.krakow.pl

Grala Maria