HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Bogusław Bielec

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
Numer pokoju: 105

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: starszy specjalista

Telefon: (+48 12) 617-16-39
E-mail: bielec@min-pan.krakow.pl

Bielec Bogusław