HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Kinga Lach-Yaruk

Dział: Administracja
Numer pokoju: 401

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: starszy referent

Telefon: (+48 12) 617-16-05
E-mail: kinga@min-pan.krakow.pl

Lach-Yaruk Kinga