HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Systemowe podejście do transformacji Energetycznej w Europie SAPEA

Systemowe podejście do transformacji Energetycznej w Europie SAPEA

W dniu 29.06.2021 zakończyła pracę Grupa Robocza SAPEA, powołana w celu opracowania zagadnienia dotyczącego systemowego podejścia do transformacji Energetycznej w Europie. SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) jest częścią Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego. Wraz z Grupą Głównych Doradców Naukowych SAPEA zapewnia niezależne doradztwo naukowe Komisjii Europejskiej w celu wsparcia jej procesu decyzyjnego. Wynikiem pracy 20-osobowego zespołu ekspertów, w której brała udział dr hab. inż. Lidia Gawlik – profesor naszego Instytutu, jest opublikowane opracowanie: „A systemic approach to the energy transition in Europe” http://www.sapea.info/energy

Opracowanie zostało przekazane Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej …

Istnieje wiele możliwych ścieżek w kierunku neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości. Osiągnięcie takiego celu do 2050 r. jest możliwe, ale wymaga to pilnych działań.

To główna konkluzja raportu SAPEA opartego na analizie faktów a także wynikającej z niego opinii Grupy Głównych Doradców  Naukowych Komisji Europejskiej.

Ale to nie tylko wyzwanie techniczne. Aby transformacja energetyczna stała się rzeczywistością, musimy rozwiązać ogromny problem systemowy, koordynując wiele indywidualnych decyzji inwestycyjnych i konsumpcyjnych oraz wzorców zachowań w całej Europie.

Oznacza to przekształcenie całego europejskiego systemu energetycznego — zmiana, która wpłynie na każdą część naszego społeczeństwa i będzie wymagała ogromnych inwestycji w okresie przejściowym. Trzeba to zrobić w sposób sprawiedliwy społecznie. A my już teraz musimy przyspieszyć postęp, jeśli chcemy osiągnąć cel UE dotyczący zerowej emisji netto do 2050 roku.

Wiele różnych opcji działań politycznych musi zostać poddanych ocenie pod kątem ich potencjału osiągnięcia celów w zakresie emisji, a także ich efektywności ekonomicznej i wkładu w zachowanie równowagi społecznej. Jak pokazują analizy aby spełnić te kryteria należy zwrócić uwagę na sześć głównych aspektów transformacji: