HR Excellence in research Unia Europejska

Granty Widening Fellowships

Komisja Europejska stworzyła nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy w grantach indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie. Naukowcy mający stopień doktora lub cztery lata doświadczenia mają możliwość na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z Programem Horyzont 2020 na okres od 1 do dwóch lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu.

Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Konkurs otwarty jest do 12 września br. Informacje konkursowe (wraz z dokumentacją) oraz elektroniczny system składania wniosków znajduje się w serwisie Participant Portal.

Link do strony: http://www.kpk.gov.pl/?p=43503

Więcej informacji znajduje się w informatorze zamieszczonym poniżej.

 Granty Widening Fellowships