HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE, www.paee.org.pl) zapraszają do udziału w nowej cyklicznej konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018, która odbędzie się w hotelu Qubus w Krakowie w dniach 19–20 marca 2018 roku. Konferencja organizowana jest pod hasłem Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia.

Ambicją organizatorów jest stworzenie oryginalnego forum wymiany myśli i poglądów oraz współpracyw obrębie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej i ekonomiki sektora paliwowo-energetycznego. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo-energetycznego.

Wybrane zagadnienia i kwestie problemowe poruszane w trakcie obrad konferencyjnych:

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia zamieszczono na stronie: www.forum-ge.pl

Kontakt do organizatorów:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Pracownia Ekonomiki Energetyki

ul. Wybickiego 7A

31-261 Kraków, Polska

Rejestracja i zgłoszenia referatów:

e-mail: fge@min-pan.krakow.pl

tel. +48 12 633-02-96, +48 665 922 440.