HR Excellence in research Unia Europejska

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce

Cel projektu: transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w ciepłownictwie w budynkach energii geotermalnej (OZE) z Norwegii, Islandii do Polski. Kraje Darczyńców są liderami w tym zakresie: Norwegia w pompach ciepłam Islandia dzięki wodom i parom. Daje to zeroemisyjne ciepłownictwo, dobre waurnki życia, zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie energią. W Polsc są one na wstępnym etapie. Projekt przyczyni się więc do budowania potencjału; wzrostu akceptacji i wiedzy wielu grup interesariuszy co do szerszego stosowania geotermii; niskoemisyjnej zrównoważonej gospodarki; poprawy warunków życia; budowania współpracy bilateralnej.

Wykonane będą wstępne studia wykonalności i propozycje pilotowych projektów w Polsce z zastosowaniem doświadczeń Norwegii i Islandii. Partnerzy tych krajów zyskają doświadczenia dotyczące tego ciepłownictwa w warunkach Polski i in. krajów Europy, co wzmocni ich wiedzę i kompetencje. Istotny element Projektu to także propozycje narzędzi formalnych i ekonomicznych, które obok transferu wiedzy i dobrych praktyk są niezbędne dla trwałego rozwoju ciepłownictwa opartego o zasoby geotermalne w Polsce.

Inicjatywa Projektu: Ministerstwo Środowiska – GGK, DGiKG, DFE

Okres realizacji: 2017

Budżet projektu: 716708,23 euro

Strona projektu: http://www.eeagrants.agh.edu.pl/

 

Partnerzy i realizatorzy projektu:

Konsorcjum:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (lider Projektu)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Politechnika Wrocławska

Partnerzy z krajów Darczyńców:

Christian Michelsen Research AS – Norwegia

Krajowa Agencja Energetyki – Islandia

Współpraca:Miasto Lądek-Zdrój i Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Miasto Konstantynów Łódzki

Miasto Poddębice i Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

Miasto Sochaczew

Europejska Rada Energii Geotermalnej – Belgia

Eksperci.