HR Excellence in research Unia Europejska

Dr hab. inż. Lidia Gawlik wybrana do Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej na kolejną kadencję

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się XXIV sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, w trakcie którego Lidia Gawlik została wybrana w skład Rady Zarządzającej na lata 2018-2020.

 

Członkami nowej Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu ŚRE zostali: p. Eryk Kłossowski (Przewodniczący), Tomasz Dąbrowski (Wiceprzewodniczący), Henryk Majchrzak (Wiceprzewodniczący), Mariusz Krupa (Sekretarz), jako członkowie: Lidia Gawlik, Zbigniew Bicki, Paweł Łojszczyk, Janusz Gajowiecki, Michał Smyk, Grzegorz Wrochna oraz Marcin Wasilewski.

Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli Jerzy Łaskawiec (Przewodniczący), Dariusz Gulczyński oraz Jacek Wańkowicz.

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej to stowarzyszenie będące krajowym komitetem reprezentującym Polskę w międzynarodowej organizacji „World Energy Council” (WEC) – „Światowa Rada Energetyczna” (ŚRE), której celem jest wspieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania zasobów energetycznych z największym pożytkiem dla krajów członkowskich i w skali globalnej. Szczegóły: http://wec-pksre.pl/