HR Excellence in research Unia Europejska

Dodatkowy konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest przeznaczony dla naukowców, którzy będą realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski z wyłączeniem województwa małopolskiego.

Ogłoszenie konkursu planowane jest 21 sierpnia 2017 roku.

Termin składnia wniosków to 23 października 2017 roku.

Więcej