HR Excellence in research

10. Międzynarodowa Konferencja na temat Występowania, Właściwości i Wykorzystania Zeolitów Naturalnych

W dniach 24–29 czerwca 2018 w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się jubileuszowa, dziesiąta Międzynarodowa Konferencja na temat Występowania, Właściwości i Wykorzystania Zeolitów Naturalnych (The 10th International Conference on the Occurrence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites).

Organizatorem konferencji był prof. dr. hab. inż. Wojciech Franus (Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska), oraz współorganizatorami dr hab. inż. Tomasz Bajda (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) i dr hab. inż. Magdalena Wdowin (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN). Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników z 26 krajów reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i przedstawicieli przemysłu. Podczas paneli tematycznych zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat zeolitów naturalnych w zakresie: występowania i formowanie się zeolitów oraz ich mineralogii, modyfikacji ich powierzchni i właściwości, zastosowania w katalizie, inżynierii i ochronie środowiska, budownictwie i medycynie.

W trakcie konferencji odbyło się również posiedzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zeolitów Naturalnych INZA (International Natural Zeolite Association) na którym dokonano wyboru kolejnego organizatora konferencji w roku 2022 (prof. Alessio Langella, Ischia, Włochy) oraz nowego prezydenta, vice-prezydenta i członków rady INZA. Nowym prezydentem ogłoszono prof. Athanasiosa Godelitsasa natomiast dr hab. inż. Magdalena Wdowin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN została wybrana na członka rady INZA.

Podczas konferencji każdej z prowadzonych sesji towarzyszyły liczne, bardzo wartościowe dyskusje naukowe, które kontynuowano podczas przerw i wieczornych eventów. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność. Więcej informacji i wspomnień można znaleźć na stronie http://zeolite2018.org/.