HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Research activities

(Polski) Przewody doktorskie (do 30.04.2019)

Sorry, this entry is only available in Polish.

Current doctoral dissertations

(Polski) Paulina Harba „Zastosowanie metody interferometrii sejsmicznej do oceny zmian właściwości sprężystych ośrodka geologicznego naruszonego procesami osuwiskowymi w wybranych rejonach karpat fliszowych" Pobierz (Polski) Marcin Malec - „Optymalizacja pozyskiwania węgla kamiennego przez energetykę zawodową z uwzględnieniem wybranych regulacji środowiskowych”, Pobierz

Completed doctoral dissertations

(Polski) Rafał Czarny - „Ocena budowy i właściwości sprężystych górotworu metodą interferometrii sejsmicznej” Pobierz (Polski) Maciej Miecznik - „Modele zrównoważonej eksploatacji zbiornika wód geotermalnych w centralnej częsci Podhala do produkcji energii cieplnej i elektrycznej" Pobierz (Polski) Tomasz Łątka - „Metoda oceny stopnia spękania ośrodka skalnego za pomocą georadaru otworowego” Pobierz (Polski) Krzysztof Krawiec - „Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej." Pobierz (Polski) Katarzyna Guzik - „Możliwości wykorzystania piaskowców jurajskich i kredowych północno - zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich jako kamieni architektonicznych w zależności od ich litologii” Pobierz (Polski) Przemysław Kaszyński - „Ocena perspektyw zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w elektroenergetyce zawodowej w aspekcie wybranych regulacji środowiskowych”. Pobierz (Polski) Łukasz Lelek - „Analiza porównawcza wpływu na środowisko procesów produkcji energii elektrycznej z wybranych nośników w warunakach polskich" Pobierz (Polski) Katarzyna Luboń - „Ocena efektywności geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych jury dolnej Niżu Polskiego” Pobierz (Polski) Jarosław Szlugaj - „Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna odpadów wydobywczych z wybranych kopalń węgla kamiennego w aspekcie ich wykorzystania do produkcji kruszyw mineralnych" Pobierz (Polski) Aleksandra Komorowska - „Ocena krajowego zapotrzebowania na stałe paliwa kopalne w perspektywie 2040 roku na tle wdrożenia rynku mocy”. Pobierz (Polski) Dominik Galica - „Cyfrowy model geologiczny złoża jako narzędzie wspomagania decyzji w działalności kopalni węgla kamiennego" Pobierz (Polski) Rafał Polak - „Modele symulacyjne w wielokrotnej analizie procesu transportu urobku w kopalniach podziemnych" Pobierz