HR Excellence in research

Projekty

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi

Okres realizacji: 2013-09-04 - 2016-11-30

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Głównym celem prac było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Wilgi, w dwóch wydzielonych rejonach: Mateczny i Swoszowice. W projekcie zestawiono
i przeanalizowano wyniki zrealizowanych prac terenowych wykonanych pod kątem modelowania hydrogeologicznego. Opracowano modele konceptualne dla badanych rejonów oraz dodatkowo stworzono prototyp modelu numerycznego dla rejonu Swoszowic. Przygotowana, w wyniku realizacji wspomnianych prac, dokumentacja hydrogeologiczna pozwoliła na oszacowanie wielkości zasobów wód leczniczych w zlewni Wilgi, a także na określenie zasięgu stref zasilania ujęć zlokalizowanych w obrębie obszarów górniczych Mateczny I i Swoszowice.

Prace zostały wykonane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne Kraków SA. Liderem projektu był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.