HR Excellence in research

Projekty

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy

Okres realizacji: 2013-09-02 - 2015-09-02

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Głównym celem projektu było ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy (rejon Krzeszowic). Wykonano szereg prac terenowych, w tym kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne, pobrano również próbki wody do analiz fizykochemicznych i izotopowych, a także prowadzono nadzór geologiczny nad wierceniem czterech otworów badawczych o głębokości do 180 m. Ponadto, zestawiono i przeanalizowano wyniki zrealizowanych prac terenowych pod kątem modelowania hydrogeologicznego.

Opracowano model konceptualny oraz stworzono prototyp modelu numerycznego. Przygotowana w wyniku wspomnianych prac dokumentacja hydrogeologiczna pozwoliła na oszacowanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych w zlewni Rudawy, a także na określenie zasięgu stref zasilania ujęć zlokalizowanych w obrębie obszaru górniczego Krzeszowice.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN był jedynym wykonawcą projektu.