HR Excellence in research

Projekty

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Wdrożenie systemu do geologicznego modelowania złóż oraz planowania robót górniczych LW Bogdanka SA

Okres realizacji: 2016-02-01 - 2016-12-30

Typ: Międzynarodowy

Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych

Praca stanowi unikatowe w skali polskiego górnictwa węgla kamiennego wdrożenie systemu informatycznego zawierającego moduł do tworzenia i zarządzania cyfrowym modelem złoża oraz modułem służącym do planowania i harmonogramowania produkcji w kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka SA. System pozwala na operacyjną pracę w Dziale Geologicznym i Dziale Przygotowania Produkcji w LW Bogdanka SA. Wykonane w ramach oferty modele stratygraficzny i blokowy złoża Bogdanka i K-3 oraz harmonogramy produkcji stanowią podstawę do aktualizacji strategii LW Bogdanka SA na przyszłe lata.

Wdrożenie systemu odbyło się przy współpracy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Consulting Firma ABB Sp. z o.o. Warszawa.