HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Institute

(Polski) Zamówienia publiczne

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Zapytanie nr 52: Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia prac na stanowisku: Specjalista/ka B+R ds. hybrydowych systemów energetycznych- AF-411-19-3/22

(Polski) Zapytanie nr 51: Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia prac na stanowisku: Specjalista/ka B+R ds. hybrydowych systemów energetycznych- AF-411-19-2/22

(Polski) Zapytanie nr 50: Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia prac na stanowisku: Specjalista/ka B+R ds. hybrydowych systemów energetycznych-AF-411-19-1/22

(Polski) Zapytanie nr 49: Organizacja XXXIII konferencji z cyklu “Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, znak sprawy: AF-271-3/24

(Polski) Zapytanie nr 48: Zapytanie ofertowe w sprawie Realizacji badania emisji substancji szkodliwych w spalinach pochodzących z wielopaliwowego napędu katamaranu, znak sprawy: AF-411-25/20

(Polski) Zapytanie nr 47: Zapytanie ofertowe w sprawie wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem albo instytucję zarządzającą regionalnym programem. Zapytanie ma na celu utworzenie partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej “projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie, znak sprawy: AF-4300-63/23

(Polski) Zapytanie nr 46: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXII konferencji z cyklu “Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, znak sprawy: AF-271-7/23

(Polski) Zapytanie nr 45: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXVI konferencji z cyklu “Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, znak sprawy: AF-271-1/23

(Polski) Zapytanie nr 44 : Zapewnienie obsługi hotelowo-gastronomiczno-konferencyjnej podczas konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” – znak sprawy AF-411-16/22

(Polski) Zapytanie nr 43: Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi przeprowadzenia badań z wykorzystaniem metody EEG na potrzeby projektu: „Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran”

(Polski) Zapytanie nr 42: Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej przeprowadzenia badania jakościowego i ilościowego dotyczącego poznania preferencji użytkowników oraz poziomu akceptowalności społecznej opracowywanego w ramach projektu Kompleksowego Systemu Zbiórki i Recyklingu Odpadów

(Polski) Zapytanie nr 41: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXI konferencji z cyklu “Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, znak sprawy AF-271-4/22

(Polski) Zapytanie nr 40: w ramach Modernizacji istniejących pomieszczeń laboratoryjnych Laboratorium Geotermalnego na Remont szklarni w Laboratorium Geotermalnym , Oddział Zamiejscowy IGSMiE PAN w Bańskiej Niżnej – wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych

(Polski) Zapytanie nr 39: Świadczenie usług tłumaczeń materiałów informacyjnych, Raportu z Eksperckich wizyt studyjnych oraz materiałów konferencyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” znak sprawy: AF-411-13/20

(Polski) Zapytanie nr 38: Świadczenie usług tłumaczeń symultanicznych i konsekutywnych podczas trwania szkoleń realizowanych w ramach projektu “Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” znak sprawy: AF-411-13/20

(Polski) Zapytanie nr 37: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXXV konferencji z cyklu “Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, znak sprawy: AF-271-2/22

(Polski) Zapytanie nr 36: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania szkoleń realizowanych w ramach projektu “Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, znak sprawy: AF-411-13/20

(Polski) Zapytanie nr 35: Wynajem ośrodka z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz sali konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji z cyklu “Seminarium sprawozdawcze z działalności Instytutu za rok 2021”, znak sprawy AF-271-1/22

(Polski) Zapytanie nr 34: Zapytanie ofertowe na kompleksowe doradztwo i przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby realizacji zamówień na rzecz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z siedzibą w Krakowie

(Polski) Zapytanie nr 33 – Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usług restauracyjnych i konferencyjnych podczas trwania Międzynarodowej Konferencji “Ochrona złóż kopalin jako podstawa bezpieczeństwa surowcowego” w dniach 10-11.05.2022, znak sprawy: AF-411-27/19

(Polski) Zapytanie nr 32 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Realizacji konsultacji metodycznych oraz panelu ekspertów z obszaru transformacji GOZ wraz z zapewnieniem miejsc pracy ekspertów i uczestników dyskusji

(Polski) Zapytanie nr 31 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Dobór wskaźników dla realizacji założeń GOZ dla Miasta Skawina  

(Polski) Zapytanie nr 30 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Realizacji wybranych założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na podstawie powiązań surowcowo-produktowych oraz synergii biznesowej wybranych podmiotów przemysłu chemicznego

(Polski) Zapytanie nr 29 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Dobór wskaźników dla realizacji założeń GOZ dla Województwa Śląskiego

(Polski) Zapytanie nr 28 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Dobór wskaźników dla realizacji założeń GOZ dla miasta Ruda Śląska

(Polski) Zapytanie nr 27- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej organizacji konferencji  naukowej „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami” w ramach konferencji kończącej projekt Gospostrateg „Oto- GOZ”

(Polski) Zapytanie nr 26- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej eko projektowanie branża chemiczna

(Polski) Zapytanie nr 25- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej eko projektowanie branża spożywcza

(Polski) Zapytanie nr 24- Zapytanie ofertowe na usługi społeczne, których przedmiotem jest “świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych podczas trwania XXX konferencji z cyklu “Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, znak sprawy: AF-271-6/21

(Polski) Zapytanie nr 23- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej przeprowadzenia badania dotyczącego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w wybranych branżach gospodarki polskiej

(Polski) Zapytanie nr 22- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi przeprowadzenia badania ankietowego w zakresie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) przez podmioty gospodarcze z województwa MAŁOPOLSKIEGO z wybranych 5 branż przemysłu (budownictwo, energetyka, chemiczna, rolno-spożywcza, wydobywcza)

(Polski) Zapytanie nr 21- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi przeprowadzenia badania ankietowego w zakresie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) przez podmioty gospodarcze z województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z wybranych 5 branż przemysłu (budownictwo, energetyka, chemiczna, rolno-spożywcza, wydobywcza)

(Polski) Zapytanie nr 20- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi przeprowadzenia badania ankietowego w zakresie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) przez podmioty gospodarcze z województwa ŚLĄSKIEGO z wybranych 5 branż przemysłu (budownictwo, energetyka, chemiczna, rolno-spożywcza, wydobywcza)

(Polski) Zapytanie nr 19- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: organizacji Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

(Polski) Zapytanie nr 18- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Opracowania i przyjęcie Planu działań GOZ dla Miasta Krakowa

(Polski) Zapytanie nr 17- Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych dla branży wydobywczej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży wydobywczej – strategie, praktyki i zasady monitorowania

(Polski) Zapytanie nr 16 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży rolno-spożywczej.

(Polski) Zapytanie nr 15 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży budowlanej.

(Polski) Zapytanie nr 14 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży chemicznej.

(Polski) Zapytanie nr 13 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży energetycznej.

(Polski) Zapytanie nr 12 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej Identyfikacji wskaźników i ich wielkości z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym raportowanych przez największe firmy krajowe i zagraniczne z branży wydobywczej.

(Polski) Zapytanie nr 11 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej opracowania metodyki wraz z propozycją wskaźników GOZ dla gospodarki Polski w perspektywie obszarów wiejskich (metodyka wraz z propozycją wskaźników).

(Polski) Zapytanie nr 10 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej opracowania korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla Polski z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) z uwzględnieniem wybranych wskaźników w perspektywie do roku 2030.

(Polski) Zapytanie nr 9 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Opracowania strategii gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z wdrożeniem przez Spółkę Miasta Krakowa

(Polski) Zapytanie nr 8 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: Weryfikacji udziału procentowego odpadów żywnościowych w poszczególnych kodach odpadów i sekcjach działalności gospodarczej wyszczególnionych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2019/1597 z dnia 3 maja 2019 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do wspólnej metody i minimalnych wymagań jakościowych dla jednolitego pomiaru poziomów odpadów żywnościowych oraz praktyczne określanie poziomów odpadów żywności dla poszczególnych elementów łańcucha dostaw wykorzystujących dane administracyjne zgromadzone w Centralnym Systemie Odpadów i ic wpływ na model biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym.

(Polski) Zapytanie nr 7 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych dla branży budowlanej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży budowlanej – strategie, praktyki i zasady monitorowania.

(Polski) Zapytanie nr 6 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych dla branży energetycznej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży energetycznej – strategie, praktyki i zasady monitorowania.

(Polski) Zapytanie nr 5 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych dla branży wydobywczej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży wydobywczej – strategie, praktyki i zasady monitorowania.

(Polski) Zapytanie nr 4 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym- odzysk surowców z odpadów.

(Polski) Zapytanie nr 3 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania trzech webinariów tematycznych dla branży chemicznej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży chemicznej – strategie, praktyki i zasady monitorowania.

(Polski) Zapytanie nr 2 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania  trzech webinariów tematycznych dla branży rolno-spożywczej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym w branży rolno-spożywczej – strategie, praktyki i zasady monitorowania.

(Polski) Zapytanie nr 1 – Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usługi dotyczącej: zorganizowania  trzech webinariów tematycznych  pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym-produkcja metali.