HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Institute

(Polski) Zamówienia publiczne

(Polski) Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych w Krakowie podczas trwania XXXI konferencji z cyklu: “Szkoła Eksploatacji Podziemnej” w dniach 21 lutego 2022 r. – 23 lutego 2022 r.

(Polski) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. “Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków”, znak sprawy AF-272-2/2021.

(Polski) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. “Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków”, znak sprawy AF-272-1/2021.

(Polski) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków”; znak sprawy: AF-272-2_2020-sig.

(Polski) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków_znak: AF-272-1/2020

(Polski) Postępowanie o udzielenie zamówienia_Prace remontowe i przebudowa pomieszczeń biurowych_III p w IGSMiE PAN