Fakty: Węgiel – Energetyka w Polsce

 

Email: rynek@min-pan.krakow.pl

 

 

Dane opracował: Zbigniew Grudziński

zg@min-pan.krakow.pl

Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego

 

 

 

Instytut GSMiE PAN - Kraków

tel.: 12 632 27 48

 

uzupełniono dnia 2015-12-01

 

 

stan na 31.XII.2013

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

bilansowe

pozabilansowe

Razem

A+B+C1

C2

90

22 684

5 523

17 161

3 523

1 165

w tym zasoby złóż zagospodarowanych – razem

11

1 514

1 498

16

70

1 148

w tym zasoby złóż nie zagospodarowanych – razem

73

21 158

4 014

17 144

3 445

-

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce  - PIG

 

stan na 31.XII.2014

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

bilansowe

pozabilansowe

Razem

A+B+C1

C2

90

23 510

6 032

17 479

3 554

1 197

w tym zasoby złóż zagospodarowanych – razem

9

1 483

1 471

12

53

1 180

w tym zasoby złóż nie zagospodarowanych – razem

73

22 011

4 545

17 466

3 475

17

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce  - PIG

 

Zasoby węgla kamiennego [mln t]

 

stan na 31.XII.2013

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

Bilansowe

pozabilansowe

grupy a

grupy b

Razem

A+B

C1

C2 +D

151

51 414

5 954

15 232

30 228

17 467

1 589

3 840

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych

52

19 485

4 530

8 444

6 511

6 603

1 319

3 828

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31-33)

 

11 407

2 733

5 043

3 630

4 496

1 049

2 250

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34-37)

 

8 075

1 796

3 401

2 879

2 107

   270

1 578

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce - PIG

 

stan na 31.XII.2014

Ilość złóż

Zasoby geologiczne

Zasoby przemysłowe

Bilansowe

pozabilansowe

grupy a

grupy b

Razem

A+B

C1

C2 +D

155

51 960

5 957

15 647

30 356

17 103

1 585

3 764

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych

51

19 806

4 556

8 679

6 571

6 355

1 316

3 730

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 31-33)

 

11 622

2 730

5 216

3 671

4 354

1 049

2 219

w tym - zasoby złóż zagospodarowanych (typ 34-37)

 

8 181

1 826

3 463

2 893

2 001

   267

1 511

 

 

Węgiel Brunatny

 

Produkcja węgla brunatnego [mln Mg]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

59.5

57.5

59.6

57.1

56.5

62.8

64.3

65.8

63.9

Źródło: Węgiel brunatny, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE

 

Zużycie w energetyce zawodowej [mln Mg]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

59.1

57.3

57.8

56.0

55.7

60.2

63.3

65.0

63.2

Źródło: Węgiel brunatny, ARE- Emitor, Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE

 

Węgiel kamienny

 

Wydobycie węgla kamiennego [mln t]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ogółem

101.2

88.2

84.3

78.0

76.7

76.4

79.8

77.0

73.2

w. energetyczny

84.0

74.6

72.3

69.5

65.1

65.0

68.1

64.9

61.0

w. koksowy

17.2

13.6

12.0

8.5

11.7

11.4

11.7

12.1

12.3

 

 

Zużycie w. energetycznego elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych [mln Mg]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

36.9

45.4

41.1

39.2

42.9

42.7

39.0

40.1

36.8

 

Dostawy do koksowni [mln Mg]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11.4

11.8

11.3

8.9

12.2

11.7

11.2

11.8

12.0

 

Eksport węgla kamiennego [mln Mg]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

w. energetyczny

17.6

9.6

6.2

6.6

8.9

4.2

5.8

8.4

6.7

w. koksowy

5.4

2.2

1.6

1.7

1.8

1.6

1.6

2.2

2.1

 

Import węgla [mln Mg]

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ogółem

5.9

10.1

10.7

13.6

15.0

9.6

10.6

10.3

w. energetyczny

3.6

6.7

8.5

10.4

12,5

7.6

7.8

7.9

w. koksowy

2.3

3.4

2.2

3.2

2.5

2.1

3.0

2.4

Źródło: Sytuacja energetyczna w Polsce - Krajowy Bilans Energii – ARE (od 2005 r)

Źródło: Informacja o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – Ministerstwo Gospodarki (do 2004 r)

 

 

Energetyka

 

Produkcja, eksport i import  energii elektrycznej [TWh]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Razem

145.2

159.3

155.3

151.7

157.7

163.5

162.1

164.6

159.1

na węglu kamiennym*

83.7

92.8

85.7

83.2

87.8

87.3

80.5

81.6

76.2

na węglu brunatnym*

49.7

51.0

53.2

50.2

48.7

52.5

54.1

56.2

53.4

na gazie

 

4.5

4.7

4.8

4.8

5.8

6.3

5.2

5.3

biomasa i biogaz

 

5.1

4.5

4.2

5.0

4.3

4.0

4.0

3.8

woda

 

 

 

 

0.6

0.4

0.4

0.6

0.6

wiatr

 

2.6

3.6

5.2

6.3

7.6

10.1

8.6

10.0

 

 

2.9

2.7

3.0

2.9

2.3

2.0

2.4

2.2

 

 

0.5

0.8

1.1

1.7

3.2

4.7

6.0

7.7

ogniwa fotowoltaiczne

 

 

 

 

 

 

0.001

0.001

0.007

eksport energii elektrycznej

9.7

13.1

9.7

9.6

7.7

12.2

12.6

12.3

11.3

import energii elektrycznej

3.3

7.8

8.5

7.4

6.3

6.8

9.8

7.8

13.5

starty i różnice bilansowe

14.2

14.6

12.6

12.5

11.9

10.6

10.9

10.2

10.3

* elektrownie cieplne zawodowe

Źródło: Sytuacja w elektroenergetyce, Statystyka Energetyki Polskiej – ARE

 

Energetyka zawodowa

 

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

moc zainstalowana (MW)

31 895

32 995

33 005

32 995

32 752

33 616

33 519

33 990

34 279

produkcja energii (TWh)

137.8

150.7

147.4

143.5

147.7

151.7

148.6

151.1

144.4

 

Elektrownie przemysłowe

 

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

moc zainstalowana (MW)

2 647

2 402

1 911

1 890

2 010

1 904

1 863

1 893

1 969

produkcja energii (TWh)

7.2

7.7

6.5

6.6

7.6

7.9

7.8

8.2

8.0

 

Elektrownie niezależne

 

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

moc zainstalowana (MW)

53

423

683

877

1 296

2 075

2 825

2 764

3 195

produkcja energii (TWh)

1.8

1.0

1.4

1.7

2.4

4.0

5.7

5.3

6.7

 

Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca [kWh/Ma]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 757

4 181

4 077

3 975

4 127

4 244

4 208

4 275

4 174

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE

 

Zużycie energii elektrycznej ogółem [TWh]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

138.8

154.0

154.6

149.5

156.3

158.3

159.3

160.0

161.2

Źródło: Sytuacja w elektroenergetyce – ARE

 

Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

węgiel kamienny (mln t)

42.6

45.7

43.0

 41.1

44.1

43.4

40.0

40.3

37.0

węgiel brunatny (mln t)

58.6

56.9

58.6

56.0

55.7

61.8

63.3

65.0

62.4

paliwa gazowe (mld m3)

0.921

1.83

4.16

3.54

4.36

4.60

4.42

4.32

 

 

Zużycie paliw w elektrowniach cieplnych zawodowych na produkcje energii elektrycznej

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

węgiel kamienny (mln t)

34.3

37.1

34.4

32.7

34.8

35.4

32.0

32.2

29.8

węgiel brunatny (mln t)

58.0

56.1

57.2

55.3

54.9

61.1

62.5

64.2

63.2

paliwa gazowe (mld m3)

0.74

1.21

1.85

1.86

2.00

2.06

2.12

1.71

 

Źródło: Statystyka Energetyki Polskiej – ARE

Czas wykorzystania mocy zainstalowanej [h]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ogółem

4 482

4 804

4702

4 591

4 751

4 778

4 702

4 779

4 532

elektrownie na w. kamienny

4 081

4 579

4 250

4 170

4 551

4 565

4 298

4 333

3 993

elektrownie na w. brunatny

5 382

5 564

5 944

5 732

5 712

5 529

5819

6 092

5 931

elektrownie na gazie

-

5 058

5 196

5 292

5 125

5 878

5 667

4 285

4 187

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE, Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE

 

Ceny w obrocie energią elektryczną w kraju [zł/MWh]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ceny średnie ogółem

124.2

145.7

155.2

194.9

190.2

199.1

203.4

185.2

166.0

Ceny na giełdzie energii *

-

117.8

215.0

177.3

205.2

201.9

204.1

178.8

162.2

*zakup przez przedsiębiorstwa obrotu (PO)

Źródło: Sytuacja w Elektroenergetyce - ARE

 

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych w kraju [zł/MWh]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Odbiorcy na WN (taryfy "A")

144.3

202.6

241.4

314.3

300.1

309.0

320.2

295.1

264.3

Odbiorcy na SN (taryfy "B")

177.5

234.8

280.3

362.8

356.5

362.1

373.9

358.1

331.1

Odbiorcy grup G

 

341.2

380.1

427.1

450.7

476.8

505.3

505.0

493.1

Razem odbiorcy krajowi

199.5

280.8

329.5

409.1

420.9

442.9

469.4

464.3

447.8

Źródło: Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Elektroenergetyka Polska – ARE

 

Moc zainstalowana elektrowni [MW]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ogółem

34 595

35 820

35 599

35 762

36 058

37 595

38 203

38 648

39 343

w. kamienny (zaw)

20 465

20 701

20 901

20 920

20 843

20 820

20 434

20 894

20 375

w. brunatny (zaw)

9 178

9 216

9 040

8 985

8 796

9 654

9 620

9 421

9 221

gaz (zaw.)

 

847

883

883

895

852

913

881

932

e. wodne (zaw.)

2 116

2 184

2 185

2185

2 187

2190

2 190

3 116

3 216

e. odnawialne*

53

423

683

877

1 296

2 075

2 826

2 764

3 195

* źródła odnawialne nie wliczone do elektrowni zawodowych

 

Maksymalne zapotrzebowanie mocy [MW]

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22 289

24 611

25 121

24 594

25 422

24 780

25 845

24 761

25 535

Źródło: Statystyka elektroenergetyki Polskiej – ARE,

 

Emisja - węgiel kamienny (energetyka zawodowa) [tys. t]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

popiół

45.9

26.5

15.1

14.0

14.4

13.2

11.9

10.7

8.7

SO2

426

379

243

221

240

222

198

194

171

NOx

170

172

151

157

165

158

144

131

117

CO

20

19

22

21

26

25

26

27

21

CO2 [mln t]

86

93

84

87

93

91

85

84

78

 

Parametry jakościowe węgla kamiennego w dostawach do energetyki zawodowej

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Q [MJ/kg]

21.4

21.4

21.4

21.8

21.5

21.3

21.4

21.4

21.5

A [%]

21.7

20.7

20.3

19.7

20.0

20.7

20.6

20.3

20.5

S [%]

0.86

0.83

0.83

0.78

0.81

0.80

0.82

0.83

0.81

 

Emisja - węgiel brunatny (energetyka zawodowa) [tys. t]

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

popiół

19.4

9.6

8.9

6.3

6.7

5.6

4.9

4.3

4.4

SO2

358

288

200

114

135

142

133

106

106

NOx

75

74

71

72

71

71

69

68

61

CO

16

10

11

12

13

15

13

15

17

CO2 [mln t]

55

55

57

54

53

56

59

61

58

 

Parametry jakościowe węgla brunatnego w dostawach do energetyki zawodowej

 

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Q [MJ/kg]

8.5

8.8

8.9

8.8

8.6

8.4

8.3

8.3

8.1

A [%]

10.4

10.3

9.8

10.1

11.0

11.8

12.1

12.0

12.6

S [%]

0.72

0.63

0.57

0.62

0.71

0.75

0.82

0.78

0.82

Źródło: Emitor – ARE