HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Badań Strategicznych

Kierownik Pracowni

Kulczycka Joanna

dr hab. Kulczycka Joanna, główny specjalista
Pokój: 118
Telefon: (+48)12 632-22-45/618
Tel. kom.: (+48) 605-333-363
E-mail: kulczycka@meeri.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

W pracowni prowadzone są badania dotyczące ekonomii, zarządzania środowiskiem, rynków surowców i odpadów, technologii chemicznej oraz inżynierii środowiska. Posiadamy kompetencje i wiedzę również z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, recyklingu oraz gospodarki niskoemisyjnej. W naszych pracach obecne są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej oceny wpływu działalności człowieka na środowisko, jak również z zakresu utylizacji odpadów chromowych, kompleksowej przeróbki fosfogipsów apatytowych, przetwarzania wtórnych materiałów cynkonośnych, czy też odzyskiwania metali ziem rzadkich z wtórnych materiałów.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Nasza pracownia zajmuje się badaniem zjawisk oraz zagadnień ekonomicznych i środowiskowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią, jak również w obszarze szeroko rozumianej gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykonywane prace naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim oceny efektywności działalności podmiotów przemysłowych, wsparcia w zakresie opracowywania i wyboru odpowiednich dla nich strategii gospodarowania, wprowadzania rozwiązań proekologicznych, strategii marketingowych i konkurencyjnych, czy też wyceny złóż. Istotne miejsce zajmuje również problematyka oceny oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia w metodach z zakresu Life Cycle Assessment (LCA) oraz Life Cycle Cost (LCC).

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

Pracownia Badań Strategicznych posiada bogate doświadczenie we wnioskowaniu i realizacji projektów krajowych oraz zagranicznych. W latach 2012-2017 zrealizowano kilkanaście międzynarodowych i krajowych projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych, dotowanych z funduszy europejskich, środków krajowych instytucji wspierających naukę oraz jednostek administracji rządowej w ramach programów: INTERREG, Horyzon 2020, NCBiR, NFOŚiGW, czy działalności EIT Raw Materials. Ponadto, w ostatnich pięciu latach, w pracowni zrealizowano kilkadziesiąt ekspertyz i prac zleconych dla administracji samorządowej i przemysłu. Pracownia prowadzi projekty szkoleniowe i edukacyjne przeznaczone dla m.in: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz studentów.

Na przestrzeni ostatnich lat współpracowaliśmy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, w szczególności z Ministerstwami Rozwoju, Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, urzędami marszałkowskimi i urzędami miast, największymi firmami górniczymi w Polsce (np.: KGHM Polska Miedź, ZGH Bolesław, Kopalnia Soli Wieliczka) oraz uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.

Nasza oferta

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom oferujemy usługi naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie:

 • oceny efektywności ekonomicznej (ekoefektywność) inwestycji i rozwiązań technologicznych, z wykorzystaniem metod oceny cyklu życia LCA, rachunku skumulowanego, kosztu cyklu życia (LCC), jakości technologicznej, najlepszej dostępnej techniki (BAT, BATNEEC);
 • oceny wpływu na środowisko produktów i organizacji z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia – LCA (zgodnie z normą ISO 1404x),
 • opracowania deklaracji środowiskowych,
 • analiz gospodarki surowcami i odpadami w Polsce i na rynkach międzynarodowych,
 • oceny innowacyjności rozwiązań technologicznych,
 • wyceny projektów i inwestycji w obszarze nowych technologii, projektów surowcowych oraz z zakresu zagospodarowania odpadów,
 • oceny wpływu działalności górniczej na środowisko, w tym rozwiązań rewitalizujących zdegradowane tereny pogórnicze wraz z oceną ekonomiczną,
 • finansów w górnictwie: ceny, transakcje zabezpieczające, podatki itp.,
 • planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin,
 • przygotowywania raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • organizacji kursów i szkoleń dotyczących projektów proekologicznych w górnictwie, gospodarki odpadami, recyklingu, ekoinnowacji,
 • doradztwa przy wprowadzaniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym do działalności podmiotów,
 • szkoleń w zakresie oceny cyklu życia LCA, analiz ekonomicznych oraz CSR.