HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Kierownik Pracowni

Bujakowski Wiesław

dr hab. inż. Bujakowski Wiesław, profesor instytutu
Pokój: 103
Telefon: (+48)12 617-16-30
Tel. kom.: (+48) 696-494-629
E-mail: w.bujakowski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Zespół Pracowni to grono wykwalifikowanych pracowników będących specjalistami z dziedzin i dyscyplin naukowych takich jak: geologia, hydrogeologia, geofizyka, górnictwo, inżyniera środowiska, energetyka, czy ciepłownictwo. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do nadzorowania prac geologicznych (m.in. kat. IV) i górniczych (m.in. kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego, geologa górniczego, osoby dozoru ruchu). Wieloletnia praca naukowa zespołu została wyróżniona licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Przedmiotem zainteresowań Pracowni jest szeroko rozumiana energetyka odnawialna, przede wszystkim badania związane z oceną zasobów, pozyskaniem i wykorzystaniem wód geotermalnych. W tym zakresie zajmujemy się zarówno aspektami energetycznego ich wykorzystania jaki i wykorzystania zasobów wody jako takiej (uzdatnianie, ocena wpływu na organizm człowieka, utylizacja wód wykorzystanych itp.). Prowadzimy działalność naukowo-badawczą w pełnym cyklu, od prac i badań podstawowych, poprzez opracowanie koncepcji i projektów technicznych po wykonawstwo, włącznie z nadzorem merytorycznym i inwestorskim. W Pracowni zajmujemy się także edukacją i popularyzacją wykorzystania zasobów energii odnawialnych i ekologii. Prezentujemy i opiniujemy przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne, od energooszczędnego budownictwa poprzez systemy instalacyjne i urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zainteresowania zespołu obejmują także wykorzystanie systemów pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw PV. Ponadto, zajmujemy się optymalizacją źródeł energii wykorzystujących OZE.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

W Pracowni prowadzone są projekty w różnym stopniu zaawansowania od podstawowych prac naukowo-badawczych, poprzez koncepcje (studia celowości), po projekty techniczne na poziomie studium wykonalności. Nasi pracownicy realizują również nadzór merytoryczny i inwestorski, szczególnie w zakresie prac poszukiwawczych i wiertniczych związanych z pozyskaniem zasobów wód geotermalnych. Jednym z kluczowych projektów zrealizowanym przez pracownię było uruchomienie pierwszej w Polsce instalacji geotermalnej na Podhalu oraz przeprowadzenie pierwszej w Polsce rekonstrukcji otworu geotermalnego w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie. Pracownia ma także osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych oraz programów badawczych Unii Europejskiej. W latach 2002-2017 zrealizowano kilkanaście projektów międzynarodowych w ramach 5PR, 6PR, 7PR, IEE oraz grantów EOG. W pracowni wykonano także kilka projektów badawczych i aplikacji wdrożeniowych, kilkadziesiąt ekspertyz i dokumentacji. W ramach edukacji ekologicznej pracownia organizuje spotkania z przedstawicielami samorządów terytorialnych i grupami studentów szkół wyższych.

Warto dodać, że od wielu lat współpracujemy z instytutami naukowo-badawczymi z Belgi, Islandii, Słowacji, Macedonii, Francji, Węgier oraz Niemiec oraz wiodącymi krajowymi uczelniami technicznymi i instytutami (AGH, PŚ, PW, PK, PIG-PIB). Grono naszych partnerów przemysłowych tworzą m.in. KGHM Polska Miedź, PEC Geotermia Podhalańska, Geotermia Mazowiecka, Geotermia Uniejów, Geotermia Pyrzyce, G-Term Energy, Elektrownia Skawina, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kleszczów, Park Wodny Bania, czy EGM. Realizowaliśmy ponadto prace dla jednostek administracji państwowej (Ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki, Energetyki) oraz samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Nasza oferta

Dysponując wieloletnim doświadczeniem, w Pracowni wykonujemy kompleksowo prace związane z oceną i dokumentowaniem zasobów odnawialnych źródeł energii, w zakresie:

 • studium pozyskiwania i zagospodarowywania,
 • studium celowości i wykonalności inwestycji,
 • projektów robót geologicznych,
 • nadzoru i dozór w trakcie wiercenia otworów,
 • dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej,
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • opracowywania planów ruchu zakładu górniczego,
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej prac wiertniczych,
 • programów funkcjonalno-użytkowych,
 • przygotowania wniosków o uzyskanie koncesji na wydobywanie zasobów wód termalnych,
 • oceny potencjału geotermalnego wybranych rejonów kraju i jednostek geologicznych oraz analizy korzyści ekologicznych wynikających z ich zagospodarowania,
 • operatów wodnoprawnych.