HR Excellence in research

Zakłady i pracownie

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych

Kierownik Zakładu

Bujakowski Wiesław

dr hab. inż. Bujakowski Wiesław, profesor instytutu
Pokój: 103
Telefon: (+48)12 617-16-30
Tel. kom.: (+48) 696-494-629
E-mail: w.bujakowski@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych oferuje szeroki zakres badań w obszarze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii geotermalnej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami jak i analiz strukturalnych oraz kartografii geologicznej.

W obszarze energetyki odnawialnej i geotermii w naszym Zakładzie prowadzone są badania związane z oceną potencjału wód geotermalnych jak i możliwości technicznych i ekonomicznych ich gospodarczego wykorzystania. W tym zakresie podejmowana jest także tematyka energetycznego wykorzystania zasobów wód, optymalizacji źródeł energii wykorzystujących OZE oraz wykorzystania systemów pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw PV w układach hybrydowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

W Zakładzie prowadzimy również badania w zakresie oceny zagrożeń środowiska przyrodniczego, w szczególności w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz rozwiązań stosowanych w krajach europejskich. Istotne miejsce zajmują również prace dotyczące efektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Szczególnym obszarem zainteresowań naszego Zespołu jest ocena i prognozowanie zanieczyszczeń środowiska wywołanej działalnością przemysłową oraz ocena możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom.

Zespół posiada także kompetencje w obszarze geologii gospodarczej, kartografii oraz graficznego modelowania mało- i wielkoskalowego (2D i 3D). Prowadzone są analizy zjawisk geodynamicznych i geo-ekologicznych oparte na badaniach sekwencyjnych oraz zdalnej retrospekcji. Specjalizujemy się także w badaniach metodycznych oraz analizach i ocenach nietypowych w odniesieniu do terenów, obiektów wrażliwych oraz źródeł energii w warunkach zagrożeń naturalnych i antropogenicznych.

Zakład prowadzi odpowiedzialną politykę kadrową, polegającą na sukcesji naukowej, gdzie doświadczenie i umiejętności przekazywane są młodym pracownikom.

Pracownie

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych tworzą trzy pracownie: