HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska

Kierownik Zakładu

Pilecki Zenon

prof. dr hab. inż. Pilecki Zenon, profesor
Pokój: 112
Telefon: (+48)12 617-16-26/627
Tel. kom.: (+48) 602-272-049
E-mail: pilecki@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Tematyka naukowo-badawcza Zakładu

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki inżynierskiej i górniczej, geologii regionalnej, inżynierii środowiska oraz geochemii  specjalizując się w następujących zagadnieniach:

  • magazynowania płynnych węglowodorów i składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), analiz geochemicznych procesów zachodzących podczas składowania dwutlenku węgla,
  • oceny zachowania się ośrodków geologicznych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych metodami pomiarowymi i analitycznymi wokół wyrobisk górniczych, tuneli i podłoża szlaków komunikacyjnych i obiektów inżynierskich,
  • geofizycznego rozpoznania budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, a zwłaszcza: osuwisk, zapadlisk, obwałowań przeciwpowodziowych, podłoża pod obiekty budowlane powierzchniowe i podziemne oraz rozpoznania głębokich struktur geologicznych do składowania dwutlenku węgla,
  • wykorzystania popiołów lotnych i odpadów flotacyjnych oraz produktów ich modyfikacji w inżynierii i ochronie środowiska,
  • oceny oddziaływania różnego rodzaju czynników na środowisko, oceny możliwości rozwoju terenów pod kątem różnego rodzaju użytkowania i zagospodarowania oraz geoekologicznej waloryzacji środowiska.

Pracownie

Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska tworzą cztery pracownie: