HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Zakłady i pracownie

Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego

Kierownik Pracowni

Grudziński Zbigniew

dr hab. inż. Grudziński Zbigniew, profesor instytutu
Pokój: 417
Telefon: (+48)12 632-27-48/613
E-mail: zg@min-pan.krakow.pl

Przejdź do strony pracownika

Kim jesteśmy

Już od blisko 30 lat funkcjonujemy w strukturach Instytutu. Prowadzimy działalność naukowo-badawczą publikując swoje przemyślenia na łamach literatury fachowej oraz realizując prace badawczo-rozwojowe na zamówienie. W tym czasie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt istotnych prac dla przemysłu węglowego i energetyki. Od 1994 roku nasza Pracowania jest organizatorem cyklicznej konferencji pt.: Zagadnienia Surowców Energetyczny i Energii w Gospodarce Krajowej. Intencją corocznych spotkań jest pełniejsze wzajemne poznanie przez górników, koksowników i energetyków specyfiki kompleksu paliwowo-energetycznego oraz jego złożonych problemów w powiązaniu z całością krajowej gospodarki. W konferencji co roku bierze udział ponad 200 osób.

Pracownicy

Działalność naukowo-badawcza

Pracownia zajmuje się badaniami rynków paliwowo-energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem runku węgla. W zakres naszych zainteresowań naukowo-badawczych wchodzą w szczególności zagadnienia związane z analizą sytuacji popytowo-podażowych na rynkach węgla, energii elektrycznej i stali w kraju i na świecie, problematyka dotycząca wymiany handlowej tymi produktami w układzie producenci-eksporterzy-importerzy oraz producenci-użytkownicy, określanie poziomów cen i budowaniem systemów cenowych dla węgli, aspekty środowiskowe związane z surowcami energetycznymi, emisyjność paliw, czy też ocena ich atrakcyjności z punktu widzenia użytkownika końcowego. Jesteśmy autorami licznych pozycji książkowych z zakresu gospodarki węglem energetycznym, koksowym, międzynarodowych rynków węgla kamiennego oraz publikacji dotyczących szeroko rozumianej przeróbki węgla.

Działalność badawczo-rozwojowa i usługowa

W minionych latach Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego była autorem lub współautorem ponad 150 prac badawczo-rozwojowych. Niektóre spośród nich znalazły zastosowanie w przemyśle. Warto również dodać, iż nasz zespół był autorem wielu formuł cenowych stosowanych niegdyś w rozliczeniach producentów i odbiorców węgla oraz opracował indeksy węglowe dla Towarowej Giełdy Energii. Współpracowaliśmy z podmiotami z Grupy ENEA oraz Grupy Tauron, największymi polskimi spółkami węglowymi i kopalniami (PGG, KHW, JSW, LW Bogdanka) agencjami rynku węgla takimi jak ARP, z Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową, firmami konsultingowymi (KMPM, Deloitte), świadcząc profesjonalne usługi doradcze.

Nasza oferta

Dzięki stale rozwijanym kompetencjom Pracownia oferuje realizację prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych z zakresu:

 • międzynarodowych rynków węgla kamiennego (producenci, eksporterzy, importerzy, ceny, jakość, transport),
 • prognoz zapotrzebowania na węgiel kamienny na rynku krajowym,
 • oceny krajowego rynku węgla kamiennego i drobnych odbiorców (węgiel energetyczny, węgiel koksowy),
 • analiz kosztów hipotecznego importu do Polski,
 • rynku energii elektrycznej w Polsce (produkcja, ceny, emisje, giełda),
 • analiz sytuacji ekonomicznej krajowych kopalń i spółek węglowych w świetle zmian cen na międzynarodowych rynkach węglowych,
 • wyznaczania parytetu importowego węgli kamiennych energetycznych i koksowych.
 • budowy systemów cenowych węgla kamiennego i brunatnego.
 • analizy struktur cenowych paliw stałych w układach producent−użytkownik,
 • szacowania poziomu cen w oparciu o kryteria: kosztowe, parytetu importowego, indeksów cen rynkowych,
 • opracowywania indeksów węglowych,
 • oceny ekologicznych aspektów użytkowania węgla kamiennego i brunatnego,
 • analizy emisyjności węgli energetycznych,
 • ocena wartości węgla z punktu widzenia użytkownika.