Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Start » Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych » Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
Problematyka badawcza

Środowisko gruntowo-wodne w warunkach antropopresji

 • Monitoring i prognozowanie zanieczyszczenia środowiska, wpływ czynników antropogenicznych na jego jakość
 • Możliwość migracji zanieczyszczeń oraz zmiana chemizmu wód w obszarach poddanych oddziaływaniu różnorodnych form gospodarki
 • Zanieczyszczenie metalami (ze szczególnym uwzględnieniem rtęci) ekosystemu wodnego oraz środowiska gruntowo-wodnego w obszarach czystych i uprzemysłowionych
 • Skażenie środowiska gruntowo-wodnego w zasięgu oddziaływania różnorodnych obiektów potencjalnie zanieczyszczających (w tym składowisk odpadów komunalnych i przemyslowych)
 • Badania zanieczyszczenia środowiska gruntowego w otoczeniu intensywnie uczęszczanych szlaków komunikacyjnych
 • Ocena oddziaływania różnorodnych obiektów przemysłowych na poszczególne komponenty środowiska

Zagospodarowanie odpadów i minimalizacja skutków ich składowania

 • Ocena oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • Problematyka gospodarki odpadami w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w krajach europejskich
 • Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami celem dostosowania do aktualnych wymagań prawnych i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska
 • Wpływ technologii składowania odpadów komunalnych i przemysłowych na jakość środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu składowisk
 • Ocena zagrożeń dla człowieka i środowiska związanych z wyrobami zawierającymi azbest

Badania terenowe i laboratoryjne

 • Pobór prób środowiskowych
 • Wymywalność zanieczyszczeń (testy statyczne i dynamiczne)
 • Badania zanieczyszczenia wód i gruntów związkami nieorganicznymi
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013