Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Start » Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska » Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska
Pracownia Geodynamiki i Inżynierii Środowiska

Pracownia realizuje prace naukowo-badawcze w tematyce:

  • Oceny zachowania się ośrodków geologicznych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych metodami pomiarowymi i analitycznymi (w tym numerycznymi) wokół wyrobisk górniczych, tuneli i podłoża szlaków komunikacyjnych i obiektów inżynierskich.
  • Geofizycznego rozpoznania budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, a zwłaszcza: osuwisk, zapadlisk, obwałowań przeciwpowodziowych, podłoża pod obiekty budowlane powierzchniowe i podziemne.
    Zespół specjalizuje się w realizacji badań metodami falowymi: sejsmiczną, sejsmologiczną, sejsmoakustyczna, sejsmometryczna i georadarową.
  • Oceny oddziaływania różnego rodzaju czynników na środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza na terenach górniczych i pogórniczych metodami pomiarowymi i analitycznymi.
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013