Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Start » Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
O Zakładzie

 

Zakład prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinach geologii inżynierskiej, geomechaniki, geofizyki inżynierskiej i górniczej, inżynierii środowiska oraz geologii regionalnej, specjalizując się w następującej tematyce:

  • magazynowania płynnych węglowodorów i składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), oceny zachowania się ośrodków geologicznych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych metodami pomiarowymi i analitycznymi wokół wyrobisk górniczych, tuneli i podłoża szlaków komunikacyjnych i obiektów inżynierskich,
  • geofizycznego rozpoznania budowy, właściwości i czasoprzestrzennego zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, a zwłaszcza: osuwisk, zapadlisk, obwałowań przeciwpowodziowych, podłoża pod obiekty budowlane powierzchniowe i podziemne oraz rozpoznania głębokich struktur geologicznych do składowania dwutlenku węgla,
  • oceny oddziaływania różnego rodzaju czynników na środowisko, oceny możliwości rozwoju terenów pod kątem różnego rodzaju użytkowania i zagospodarowania oraz geoekologicznej waloryzacji środowiska.

W Laboratorium Metod Falowych działającym przy zakładzie prowadzone są badania w zakresie rozpoznania budowy i właściwości oraz zachowania się różnych ośrodków za pomocą metod sejsmiki inżynierskiej i górniczej, sejsmologicznej, sejsmoakustycznej, sejsmometrycznej i elektromagnetycznej (georadarowej).

Od 1997 roku jest organizowana cykliczna konferencja nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie - Warsztaty Górnicze, która ma na celu prezentację najnowszych wyników prac naukowo-badawczych i rozwiązań inżynierskich.

Pracownie

 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013