HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Zintegrowany System Zarządzania

W trosce o zadowolenie Klientów oraz środowisko przyrodnicze, Instytut wdrożył i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Zakresem certyfikacji objęte zostały prace badawczo-rozwojowe oraz laboratoria badawcze.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi integralną część Strategii Instytutu. Najwyższy poziom realizacji prac naukowo-badawczych oraz usług badawczo-rozwojowych pragniemy zapewnić poprzez: