HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Krzysztof Stachurski

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 418

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: technolog

Telefon: (+48)12 617-16-21
E-mail: stachurs@min-pan.krakow.pl

Stachurski Krzysztof