HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Robert Skrzypczak

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii
Numer pokoju: 113

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt

Telefon: (+48 12) 617-16-34
E-mail: robskrzy@min-pan.krakow.pl

Skrzypczak Robert