HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Rafał Polak

Zakład: Zakład Badań Rynku Surowcowego i Energetycznego
Pracownia: Pracownia Pozyskiwania Surowców Mineralnych
Numer pokoju: 224

Tytuł naukowy: mgr inż.
Stanowisko: specjalista

Telefon: (+48 12) 617-16-12
E-mail: polak@min-pan.krakow.pl

Polak Rafał