HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Magdalena Pawłowicz

Dział: Wydawnictwo
Numer pokoju: 221

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Samodzielny Referent

Telefon: (+48 12) 617-16-43
E-mail: pawlowicz@min-pan.krakow.pl

Pawłowicz Magdalena