HR Excellence in research Unia Europejska
BIPBIP

Instytut

Stanisław Ostaficzuk

Zakład: Zakład Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych
Pracownia: Pracownia Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej
Oddział: Warszawa

Tytuł naukowy: prof. dr hab.
Stanowisko: profesor

Telefon: (+48)22 691-58-96
E-mail: so@igf.edu.pl

Ostaficzuk Stanisław