HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Paulina Kruk-Magryś

Dział: Administracja
Numer pokoju: 402

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Starszy referent

Telefon: (+48) 12 617-16-06
E-mail: kruk@min-pan.krakow.pl

Kruk-Magryś Paulina