HR Excellence in research Unia Europejska
HR Excellence in research Unia Europejska
BIP

Instytut

Andrzej Jarosiński

Zakład: Zakład Polityki i Badań Strategicznych
Pracownia: Pracownia Badań Strategicznych
Numer pokoju: 117

Tytuł naukowy: prof. dr hab. inż.
Stanowisko: profesor instytutu

Telefon: (+48)12 617-16-33
E-mail: ajar@min-pan.krakow.pl

Jarosiński Andrzej