HR Excellence in research

Historia i zakres działalności

Emil Hanc

Zakład: Zakład Geoinżynierii i Inżynierii Środowiska
Pracownia: Pracownia Geotechnologii

Tytuł naukowy: dr inż.
Stanowisko: asystent

Telefon: (+48)12 617-16-58
E-mail: emilhanc@min-pan.krakow.pl

Hanc Emil